Z Jezusem zmieniamy świat na lepszy

Rok B  XI Niedziela Okresu Zwykłego Ez 17,22-24; Ps 92; 2 Kor 5,6-10; Mk 4,26-34

Oglądając bajki często można zobaczyć powtarzający się schemat, dotyczący opowiadanej historii i bohaterów. Otóż w bajkach czy opowieściach spotykamy się z walką dobra ze złem. Dobro jest najczęściej niewielkie i słabe a zło zaś silne, głośne i przerażające. Wydaje się, że dobro przegra w konfrontacji z wielkim złem, a jednak ono zawsze zwycięża, mimo tego, że wydawało się być małe i słabe.

Szewc i smok

Takim przykładem może być choćby bajka o smoku wawelskim, który z racji swojej wielkości i siły nikogo się nie bał. Wszyscy żyjący w b Krakowie, od króla po rycerzy i zwykłych mieszkańców bali się smoka, który ich terroryzował. Nikt nie był w stanie go pokonać. Najwaleczniejsi i najodważniejsi rycerze ginęli walcząc ze smokiem. Dopiero zwykły szewc Dratewka pokonał podstępem smoka. Jak pewnie pamiętacie smok zjadł przygotowaną przez Dratewkę owieczkę wypchaną siarką. Smok chciał później ugasić palący ból w brzuchu pijąc wodę z Wisły, aż w końcu pękł. W taki sposób słaby zwykły szewc pokonał wydawałoby się niezwyciężonego złego smoka.

Małe ziarno i wielkie drzewo

Dziś w Ewangelii słyszymy Pana Jezusa, który mówi podobnie o Królestwie Bożym. Królestwo Boże jest jak małe ziarno gorczycy, które początkowo choć małe i niewidoczne staje się w końcu wielkim drzewem. Czym jest to Królestwo Boże, o którym mówi Pan Jezus? Królestwo Boże to takie miejsce, gdzie widać panowanie Chrystusa. Czyli gdzie miłość, dobroć, uśmiech, wiara, sprawiedliwość, przebaczenie, modlitwa charakteryzuje nasze życie. Pan Jezus powiedział, że „królestwo Boże jest w nas”. Jezusowe królestwo jest więc w sercach Jego naśladowców, poddanych.

To zamieszkiwanie Boga w nas jest czymś niezwykłym i bardzo ważnym dla nas. Czasem bowiem wydaje nam się, że jesteśmy za słaby, aby pokonać nasze słabości, np. zaniedbywanie obowiązków domowych z powodu zbyt długiego czasu poświęcanego na gry komputerowe, trudności w przebaczeniu koleżance, egoizm, gdy nie chcemy się dzielić z innymi, czy ciągłe kłótnie z rodzeństwem… Jednak Pan Jezus mówi do nas: Chcę być waszym przyjacielem, chcę być jak najbliżej was. Chcę abyście mnie poznawały. Czytajcie Pismo Święte, ponieważ to jest list jaki napisałem do was. Módlcie się, czyli rozmawiajcie jak najczęściej ze Mną, bo chcę wam pomagać. Wtedy dobro w naszych sercach będzie się rozrastać i nas zmieniać. Gdy będziemy w bliskiej relacji z Panem Jezusem, gdy będzie On królował w naszym życiu, to wtedy będziemy szczęśliwymi i spełnionymi ludźmi.

Początek wielkich rzeczy

Pan Jezus dziś zachęca nas również do dzielenia się miłością i dobrem. Już nawet najmniejszy gest dobra może zrobić wielkie zmiany. Zwykły uśmiech i ciepłe słowa w stronę smutnej koleżanki, jak podanie kromki chleba głodnemu może zmienić świat wokół nas. Pocieszona przez nas koleżanka dostrzeże inną smutną osobę, którą pocieszy, a ta osoba kolejną…. Nakarmiony głodny nauczy się, że warto pomagać innym. W taki sposób zmieniamy świat. W taki sposób Królestwo Boże poszerza swoje granice. Uśmiechajmy się do siebie nawzajem i przekazujmy sobie miłe słowa a zobaczycie, jak zmienia się świat wokół nas.

Apostoł Paweł w czytanym dziś liście zachęca nas, abyśmy nie poddawali się w czynieniu dobra i zawsze mieli nadzieję, że dobro zwycięży, że wszystko skończy się dobrze – jak w bajkach. Apostoł mówi: „według wiary a nie w widzeniu postępujemy” czyli mamy pamiętać, że Bóg jest Królem całego świata i On powoduje, że dobro zawsze zwycięża. Pan Jezus miał tylko małą grupkę uczniów i uczennic. Dodatkowo jego wrogowie ukrzyżowali Go i prześladowali Jego naśladowców. Jednak Pan Jezus Zmartwychwstał i dzięki swoim naśladowcom zmienił cały świat uczynił go lepszym. Mała grupa ludzi, potrafiła dokonać tak wielkich rzeczy, ponieważ Bóg był z nim. I do nas Pan Jezus kieruje słowa: „Pamiętajcie ja jestem z wami i przy was cały czas, nigdy was nie zostawię samych” (por. Mt 28,20).

Bóg pomoże nam składać świadectwo, że naszym Królem jest Pan Jezus. A składamy to świadectwo czynami miłości i dobrym słowem. A na tym polega bycie szczęśliwym! To zaczątek podarowanego nam zbawienia, którego dopełnienia oczekujemy w przyszłym życiu.