Okulary Ducha Świętego – kazanie dla dzieci

Rok A  Iz 49,3.5-6; Ps 40 1 Kor 1,1-3; J 1,29-34 2 Niedziela Okresu Zwykłego– wg. lekcjonarza Kościoła Rzymskokatolickiego

Nim rozważmy przesłanie dzisiejszej ewangelii chciałbym was o coś spytać. Ilu z was było kiedyś w kinie na filmie 3D? (Ksiądz pyta dzieci). Na pewno zauważyłyście, że aby cieszyć się efektem trójwymiarowego obrazu, musimy założyć specjalne okulary. Powiedzcie mi jak wyglądają takie okulary? Pamiętacie jaki wygląda film 3D, gdy próbujecie oglądać go bez tych okularów? (Ksiądz pyta dzieci i podsumowuje odpowiedzi). Bez tych okularów obraz w kinie jest nie tyle płaski, ale i dodatkowo nieostry, mało wyraźny. Nie da się po prostu oglądać filmu 3D bez specjalnych okularów.

Podobną sytuację widzimy w czytanej dziś ewangelii. W czasach gdy żył Pan Jezus, prorok Jan Chrzciciel udzielał chrztu ludziom, którzy obiecywali Panu Bogu poprawę, przyrzekając że już nie będą zasmucać Go swoimi grzechami. Do Jana przychodziły wielkie tłumy, stali oni w długiej kolejce nim zostali ochrzczeni. Prorok Jan udzielając im chrztu mówił, że chrzci ich tylko wodą, ale Pan Jezus, który przyjdzie będzie chrzcił Duchem Świętym. Do tej kolejki czekających na chrzest, dołączył się też w końcu Pan Jezus. I gdy prorok Jan ochrzcił Jezusa Chrystusa stało się coś niezwykłego. Duch Święty w postaci gołębicy usiadł na ramieniu Pana Jezusa. Prorok Jan powiedział wtedy o Panu Jezusie: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”. Czyli Pan Jezus jest tym, który uwolni nas z niewoli grzechu i uzdolni nas do tego, abyśmy mogli zostać świętymi i szczęśliwymi ludźmi, którzy są przyjaciółmi Pana Boga. Prorok Jan mógł rozpoznać Pana Jezusa jako Zbawiciela Świata dzięki Duchowi Świętemu. Jak czytaliśmy w ewangelii: Pan Bóg powiedział Janowi: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ten Duch Święty w postaci gołębicy zstąpił na Pana Jezusa.

W całej tej historii jest jedna bardzo niezwykła rzecz. Otóż Prorok Jan i Jezus byli kuzynami. Znali się od prawie trzydziestu lat. I pomimo tego, że tak długo się znali Prorok Jan nie mógł rozpoznać kim naprawdę jest jego kuzyn Jezus. Można powiedzieć, że patrzył na Niego bez specjalnych okularów. Pan Jezus wydawał mu się tylko Jego mądrym, pracowitym, kochającym Boga i ludzi oraz szczęśliwym kuzynem. Prorok Jan dopiero dzięki Duchowi Świętemu zobaczył kim jest Jego kuzyn Jezus. Jan mówi: Ja Go wcześniej nie znałem, dopiero dzięki Duchowi Świętemu mogłem poznać Jezusa, zobaczyć w Nim Boga i Zbawiciela. Duch Święty był dla proroka Jana jak okulary, przez które widać było prawdziwego Pana Jezusa.

Podobnie jest z nami. Dzięki Duchowi Świętemu możemy nawiązać przyjaźń z Panem Jezusem. Duch Święty daje nam specjalne oczy, uszy i serca, które widzą, słyszą i odczuwają obecność Pana Jezusa w naszym życiu. Dzięki Duchowi Świętemu, jak mówi apostoł Paweł jest możliwe nasze życie z Panem Jezusem. Posłuchajcie: „Nikt nie może powiedzieć Jezus jest Panem, inaczej, jak tylko dzięki Duchowi Świętemu”. Te słowa przypominają nam bardzo ważną prawdę, że nasza wiara w Pana Boga, nasze naśladowanie Jezusa w domu, w szkole na podwórku jest możliwe tylko dzięki Duchowi Świętemu. Bo Duch Święty udziela nam mądrości i dodaje nam wiary oraz wspiera nas w kroczeniu drogą dobra i miłości oraz w zwalczaniu naszych grzechów. Powiem więcej nasza codzienna modlitwa, czytanie Pisma Św, udział w Komunii Św. dzięki pracy Ducha Świętego zbliża nas do Pana Jezusa. Uczmy się korzystać z pomocy Ducha Świętego. Zakładajmy Jego okulary na nasze nosy. Wystarczy, że w trakcie modlitwy i czytania Pisma Świętego poprosicie Ducha Świętego, aby mówił do was, aby w słowa Pisma Świętego słyszeć mówiącego do nas Pana Jezusa. Uczmy się patrzeć na Pana Jezusa, jako naszego Przyjaciela, Nauczyciela i Zbawiciela.