Ekumeniczne Dni Biblii w Olsztynku

„Nieznajomość Biblii jest nieznajomością Chrystusa” – pod takim hasłem w piątek i sobotę 13-14 kwietnia przebiegały Ekumeniczne Dni Biblii w Olsztynku. Organizatorami tego wyjątkowego wydarzenia były: Parafia Ewangelicko-Metodystyczna w Olsztynku, Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Olsztynku, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bł. Anieli oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska. Hasło olsztyneckich dni Biblii jest fragmentem wypowiedzi św. Hieronima, wielkiego teologa i tłumacza Biblii (Wulgaty, czyli pierwszego przekładu Pisma Świętego na język łaciński). Słowa Hieronima kierują naszą uwagę na Pismo Św. i zarazem mówią o nim coś ważnego. Bowiem dzięki Biblii możemy znaleźć odpowiedzi na pytania kim był Jezus, co nauczał. Inaczej mówiąc Biblia jest jakby okularami przez które możemy dostrzec obraz Jezusa Chrystusa. Doniosłość tej prawdy czyni z Biblii księgę poważaną, ale niestety mało czytaną. Dlaczego tak jest? Wynika to często z trudności czytania i rozumienia tekstów Pisma, które w swojej zewnętrznej warstwie zawiera ślady kultur i historii sprzed ponad 2000 tysięcy lat (np. poprzez rodzaje literackie). To czyni często tę Księgę niezrozumiałą. A tymczasem, jak podkreślają teolodzy, ale i życiowe doświadczenie ludzi obcujących z przesłaniem Biblii, jest ona Księgą aktualną dla człowieka każdego czasu i kultury. A co więcej, zawiera ona życiowe i praktyczne wskazówki dla każdego człowieka, nie tylko chrześcijanina. Pismo Święte jest więc wciąż aktualnym przekazem odpowiadającym na najważniejsze i podstawowe pytania dotyczące sensu życia.

Organizatorzy Ekumenicznych Dni Biblii dostrzegając tę prawdę postawili sobie za cel zachęcić uczestników spotkania do codziennej lektury Biblii oraz pomóc im poruszać się po świecie biblijnych tekstów. Wokół tego założenia zbudowano program imprezy.

Po uroczystym otwarciu Ekumenicznych Dni Biblii przez burmistrza Olsztynka pana Artura Wrochnę rozpoczął się program spotkania. W pierwszej kolejności Towarzystwo Biblijne z Warszawy, w osobie pani Dyrektor Małgorzaty Platajs, przedstawiało prezentację na temat „Biblia – księga przystępna i dostępna”. W prezentacji pokazano na czym polega przekład (tłumaczenie) Pisma Św. na języki narodowe i dlaczego tak ważnym jest udostępnianie Biblii innym narodom w ich własnym języku – tzw. języku serca, w którym modlą się do Boga. Co ciekawe, dzięki prezentacji pani Małgorzaty Palatajs słuchacze dowiedzieli się jak bardzo kultura i język Biblii jest obecna w językach europejskich, a szczególnie też w języku polskim. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, że powszechne i na co dzień używane przez nas zwroty, pochodzą z historii zapisanych w Piśmie Św. Wymienić tutaj możemy choćby np. „stanąć jak słup soli”, „manna z nieba”, „umywać ręce”, „ziemia obiecana”, „niewierny Tomasz”, „kozioł ofiarny”, „kolos na glinianych nogach”, „wilk w owczej skórze” itd. W następnej części programu wystąpił Piotr Szczepański, artysta-grafik z Gdyni, który przedstawił, przez ułożone w formie komiksu grafiki, Księgę Jonasza. Prezentacja przesłania tej starotestamentowej Księgi była dynamiczną (bardzo swobodną i indywidualną) interpretacją, wyraźnie nawiązującą do naszych polskich realiów. Artysta pokazał jak bardzo uniwersalne i aktualne jest przesłanie tej księgi, która obnaża drzemiącą często w ludziach wierzących pokusę traktowania innych, wierzących inaczej jako gorszych i bezwartościowych. W kolejnej części programu Grzegorz Olek, filolog klasyczny z Warszawy, w ciekawy sposób odpowiedział na pytanie „Skąd się wzięła Biblia”. Czyli w jaki sposób powstawały księgi Biblijne i jak przebiegał proces formowania się Kanonu Pisma Św. W prezentacji oprócz informacji na temat sztuki interpretacji (zasad tłumaczenia hebrajskich zwojów i greckich manuskryptów Biblii na języki współczesne) podkreślono to, co decyduje o szczególnym charakterze Biblii. Jest nim boska inspiracja poszczególnych autorów ksiąg Biblii, a mówiąc precyzyjnie współpraca pisarzy biblijnych z Bogiem w przekazaniu Jego poselstwa ludziom. To tym samy określa sposób prawidłowej lektury Pisma, która powinna uwzględniać znajomość kultury i realiów społecznych czasów, w których powstawały dane księgi oraz powinna być połączona z modlitwą do Boga, aby pomógł w rozumieniu czytanych tekstów. Uroczystość uświetnił koncert Chóru Kameralnego z Olsztynka pod dyrekcją Marii Gronkiewicz. Zwieńczeniem piątkowej ceremonii były ekumeniczne nieszpory i wspólna modlitwa wszystkich uczestników wydarzenia. Nabożeństwo wieczorne wspólnie prowadzili ks. Dariusz Zuber (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), ks. Sławomir Pinachia (Kościół Rzymskokatolicki), pastor Marcin Chrząszcz (Kościół Chrześcijan Baptystów) i ks. Rafał Dawid (Kościół Ewangelicko-Augsburski).

Następnego dnia przed Salonem Wystawowym odbywał się Maraton Biblijny. W jego trakcie licznie przybyli najmłodsi uczestnicy ze szkoły podstawowej wzięli udział w konkursie plastycznym. Na zakończenie całej imprezy wystąpił raper A.R.C.I. Teksty A.R.C.I.ego inspirowane są tekstami Pisma Świętego i doświadczeniem osobistej wiary muzyka.

Wydarzenie Ekumenicznych Dni Biblii w Olsztynku było ciekawym doświadczeniem współpracy chrześcijan różnych wyznań. Pismo Święte jest bowiem wspólnym dobrem wszystkich chrześcijan, niezależnie od odmiennych tradycji poszczególnych Kościołów. Wspólna inicjatywa olsztyneckich parafii była dla organizatorów i uczestników pouczającym doświadczeniem. Czasami bowiem inni chrześcijanie wydają się nam niepotrzebni, bo uważamy, że nasza tradycja wyznaniowa, duchowość jest wystarczająca i pełna. A właśnie dzięki spotkaniu, dialogu z innymi jest możliwe zobaczenie naszych własnych ograniczeń i braków. Jezus Chrystus jest polifoniczny, jak pięknie ujął to ks. Wacław Hryniewicz, czyli Jego nieskończone bogactwo dźwięków może oddać tylko orkiestra chrześcijańskich Kościołów, a nie jeden muzyk, jeden instrument. Warto więc słuchać, rozmawiać i uczyć się od innych chrześcijan.

Artykuł ukazał się w olsztyneckim miesięczniku ALBO Nr 4 (191) Kwiecień 2012, s. 5.