Wolność rodzi się i dojrzewa w sercu

W dniu 3 maja parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego i zbór Kościoła Chrześcijan-Baptystów modliły się razem na wspólnym nabożeństwie w intencji Ojczyzny. Świąteczne Nabożeństwo Słowa Bożego odbyło się w kaplicy ewangelickiej i miało także charakter ekumeniczny. Pastorzy obu Kościołów, do wspólnej modlitwy i rozważania okolicznościowych tekstów Pisma Świętego, zaprosili nie tylko swoich wiernych, ale również mieszkańców naszego … Dowiedz się więcej

Kazanie na Narodowe Święto Konstytucji Trzeciego Maja

„Bo wy do wolności powołani zostaliście (…)  służcie jedni drugim w miłości” Gal. 5,13 – kazanie na Narodowe Święto Konstytucji Trzeciego Maja (II Mjż  22, 20-26;  Rz 12,1-6a; Łk 12,34-36a.42-44) Narodowe Święto Konstytucji Trzeciego Maja przypomina nam o tkwiącym głęboko w nas Polakach umiłowaniu wolności. Konstytucja Trzeciego Maja z 1791 roku na owe czasy, gdzie … Dowiedz się więcej