Wolność rodzi się i dojrzewa w sercu

W dniu 3 maja parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego i zbór Kościoła Chrześcijan-Baptystów modliły się razem na wspólnym nabożeństwie w intencji Ojczyzny. Świąteczne Nabożeństwo Słowa Bożego odbyło się w kaplicy ewangelickiej i miało także charakter ekumeniczny. Pastorzy obu Kościołów, do wspólnej modlitwy i rozważania okolicznościowych tekstów Pisma Świętego, zaprosili nie tylko swoich wiernych, ale również mieszkańców naszego … Dowiedz się więcej

Wielkanoc w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym

Jak wyglądają Święta Wielkiej Nocy w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym? Tym co określa sposób przeżywania okresu Świąt Wielkanocnych w naszym Kościele jest wyrosła na ustaleniach ewangelicyzmu wiara i pobożność. Ewangelicyzm oznacza zakorzenienie chrześcijańskiej wiary w Piśmie Świętym, a zwłaszcza w Ewangelii (co widać np., w wystroju naszych Kościołów, gdzie na ołtarzach leży otwarta Biblia). To zakorzenienie wyraża … Dowiedz się więcej