Kazanie na Narodowe Święto Konstytucji Trzeciego Maja

„Bo wy do wolności powołani zostaliście (…)  służcie jedni drugim w miłości” Gal. 5,13 – kazanie na Narodowe Święto Konstytucji Trzeciego Maja (II Mjż  22, 20-26;  Rz 12,1-6a; Łk 12,34-36a.42-44) Narodowe Święto Konstytucji Trzeciego Maja przypomina nam o tkwiącym głęboko w nas Polakach umiłowaniu wolności. Konstytucja Trzeciego Maja z 1791 roku na owe czasy, gdzie … Dowiedz się więcej

„Trwajcie we mnie” (Jn 15,4) – kazanie na nabożeństwo Odnowienia Przymierza

Jr 31,31-34; Rz 12,1-2; Jn 15,1-10 Metodystyczne nabożeństwo Odnowienia Przymierza swoje początki ma w reformatorskiej działalności ks. Jana Wesleya. W dniu 25 grudnia 1747 roku Wesley wezwał stanowczo metodystów do odnowienia Przymierza z Bogiem. Pierwsze nabożeństwo zawierające liturgię odnowienia Przymierza odbyło się we francuskim kościele w Spitalfields 11 sierpnia 1755 roku. Formułę liturgiczną odnowienia Przymierza … Dowiedz się więcej