Doświadczenie kryzysu w perspektywie Filozofii dramatu Józefa Tischnera

Doświadczenie kryzysu, a mówiąc inaczej – sytuacje graniczne, są głęboko zrośnięte z tkanką ludzkiego życia. Filozofia dramatu Józefa Tischnera jest próbą opisania ludzkiego życia jako permanentnego zagrożenia kryzysem i doświadczania go, co krakowski filozof definiuje jako życie w dramacie. Na czym polega dramatyczność egzystencji? Słowo „dramat” wskazuje na realność dobra i zła w życiu człowieka … Dowiedz się więcej

Jestem ewangelikiem wyznania metodystycznego

Gdy zastanawiam się nad moją tożsamością religijną, to najlepiej według mnie charakteryzuje ją sformułowanie: „jestem ewangelikiem wyznania metodystycznego”. Kolejność słów nie jest tu bez przyczyny. Można powiedzieć, że w pierwszej kolejności moją tożsamość religijną określa teologia wyrosła z wydarzenia Reformacji, czyli ewangelicyzm. Ewangelicyzm, który oznacza zakorzenienie chrześcijańskiej wiary w Piśmie Świętym, a zwłaszcza w Ewangelii. … Dowiedz się więcej