Nazwa strony homo paschalis nawiązuje do bliskiej mi teorii rozumienia człowieka. Słowo pascha oznacza przejście. Przejście od bezsensowności do sensowności, od niepokoju do pokoju, od zagubienia do ocalenia, od niewoli do wyzwolenia, od śmierci do życia, itd. W tym miejscu trzeba jednak zaznaczyć, że chodzi tu nie tyle o przejście, ale o ciągłe przechodzenie – bycie w drodze. Chrześcijańskie doświadczenie życia z Bogiem podpowiada mi, ale i pewnie nam, że choć już doświadczamy owoców zbawienia, to jednak nie “smakujemy” jego pełni. To dopiero przed nami. Ciągle przeżywamy dramat dobra i zła w naszym życiu. Homo Paschalis jest więc człowiekiem w drodze.

Znaczenie słowa pascha w teologii dopełnia się w wydarzeniu Jezusa Chrystusa, Jego życiu, nauce. On jest wzorem dla każdego człowieka, jego przewodnikiem, mistrzem. Dlatego nie można zrozumieć siebie samego, ludzkiej egzystencji bez Jezusa Chrystusa. Pascha Jezusa jest naszą Paschą. Oznacza to, że i my w Chrystusie i przez Chrystusa uczestniczymy w Jego zwycięstwie nad śmiercią, bezsensownością, samotnością i grzechem Z Chrystusem przeszliśmy ze śmierci do życia; z niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych.

Umieszczone przez mnie na stronie artykuły wyrastają z doświadczenia przejścia do Boga, ale zarazem z mojego codziennego ciągłego przechodzenia, czyli nawracania się. To doświadczenie oświetla “modlitewny” i teologiczno -filozoficzny namysły nad osobą Mistrza, Boskiego Przyjaciela,  Jego życia, nauki, Jego Paschy.

Ks. Dariusz Zuber