Wiara jako zaufanie – studium biblijne

skokStudium biblijne Mt. 14,22-33

I. Informację ułatwiające interpretację

Po próbie wiary uczniów związanej z nakarmieniem pięciu tysięcy ludzi teraz nastąpi próba na środku jeziora. Wieczorem i w nocy na tym jeziorze nagłe silne wiatry i gwałtowne burze były zjawiskiem częstym.

Po entuzjastycznych reakcjach na cuda Jezusa uczniowie potrzebują odważnej wiary i ufnego wkraczania w nieznane, przy jednoczesnej ich nieodporności i słabości.

Czwarta zmiana straży nocnej przypadała pomiędzy trzecią a szóstą rano. Straże wystawiano o szóstej po południu. Żydzi dzielili zwykle noc na trzy straże, Rzymianie na cztery. Późnym wieczorem i w nocy rybacy i podróżnicy nie wybierali się na drugi brzeg jeziora. Uczniowie musieli być już wpół drogi, gdy rozpętała się burza. Zawrócenie nie wchodziło w grę.

II. Pytania do tekstu

W jakich sferach życia masz trudności w zaufani Bogu? W jakich ich nie masz?

1. Dlaczego Jezus wymógł na uczniach, aby wypłynęli bez niego?

2. Jak w ciągu tej nocy czuli się uczniowie? Jak ty byś się czuł?

3. W jaki sposób wytłumaczycie reakcje uczniów na widok Jezusa, chodzącego po morzu?

4. Co motywowało Piotra do pójścia do Jezusa?

5. Jaka była przyczyna zmiany zachowania Piotra na morzu?

6. Co dało to doświadczenie Piotrowi?

Co sprawi, że w trudnych dziedzinach, w których trudno Ci zaufać Bogu, będziesz mógł poczynić krok wiary?