KURS BIBLIJNY

Wspólnie z Korespondencyjną Szkoła Biblijną Agape zapraszam do uczestnictwa w kursie biblijnym. Kurs jest prowadzony drogą e-mailową. Więcej informacji poniżej.

O szkole:

1. Szkoła ma charakter ekumeniczny

1.1. KSB pragnie budować jedność między uczniami Chrystusa, reprezentującymi różne tradycje chrześcijańskie.

1.2. Jesteśmy głęboko przekonani, że prozelityzm, przejawiający się w tzw. werbunku, jest sprzeczny z duchem prawdziwego ekumenizmu i dlatego zdecydowanie odcinamy się od prób odciągania kogokolwiek od jego Kościoła Macierzystego. Prozelityzm, zamiast prowadzić do prawdziwego zjednoczenia wszystkich uczniów Jezusa Chrystusa, jedynie pogłębia podziały.

1.3. KSB, nie konkurując z Kościołami Macierzystymi, pragnie je jedynie wspomaga oraz, na ile to możliwe, uzupełniać, zwłaszcza poprzez pogłębione studium Słowa Bożego.

2. Szkoła ma charakter biblijny

Akceptujemy własne tradycje poszczególnych kościołów i wspólnot chrześcijańskich jako dodatkowe, obok Biblii, źródło ich tożsamości. Jednocześnie wierzymy, że spotkanie uczniów Chrystusa może dokonać się jedynie na fundamencie tego, co wspólnie akceptują. Tą wspólną płaszczyzną porozumienia, poza osobistą wiarą w Chrystusa, jest dla wszystkich chrześcijan Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, dlatego też Szkoła prowadzi nauczanie wyłącznie w oparciu o Biblię.

3. Z kim współpracujemy.

Współpracujemy z:

- Ruchem Nowego Życia, który koordynuje pracę nad materiałami i kursami, wykorzystywanymi w KSB;

- serwisem Ewangelia.com, który promuje nasze kursy na swoich stronach;

- chrześcijańskim radiem Trans World Radio Polska, które sponsoruje nagrody, otrzymywane za ukończenie niektórych kursów.

4. W co wierzymy?

Jesteśmy przekonani, że istotą chrześcijańskiej duchowości jest nawiązanie, a następnie podtrzymywanie osobistej relacji (więzi) z Bogiem. Zachęcam Cię do zapoznania się z Kerygmatem – zwięzłym ujęciem Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. 

O Kursie Jana

Kurs Jana jest całkowicie bezpłatny. Składa się on z sześciu części:

1. Kurs “Boża miłość” (4 lekcje)

2. Kurs “Spotkania” (4 lekcje)

3. Kurs “Pomysły na życie” (9 lekcji)

4. Kurs Zwycięstwa4.1. Chrześcijańska przygoda (7 lekcji)

    4.2. Chrześcijanin i obfite życie (8 lekcji)

    4.3. Chrześcijanin i Duch Święty (7 lekcji)

5. Kurs Wzrostu

    5.1. Chrześcijanin i modlitwa (7 lekcji)

    5.2. Chrześcijanin i Pismo Święte (8 lekcji)

    5.3 Chrześcijanin i Świadectwo (7 lekcji)

6. Kurs Poznania

    6.1. Chrześcijanin i posłuszeństwo (7 lekcji)

    6.2. Chrześcijanin jako szafarz (9 lekcji)

    6.3. Przegląd Starego Testamentu (9 lekcji)

    6.4. Przegląd Nowego Testamentu (10 lekcji)

Przechodzenie przez Kurs polega na tym, że nauczyciel wysyła lekcję (e-mail), należy odpowiedzieć na zawarte w niej pytania (w oparciu o podane fragmenty Pisma Świętego) i odesłać e-mail nauczycielowi. Po sprawdzeniu lekcji nauczyciel prześle następną. Jeśli w wypełnionej lekcji pojawią się jakieś błędy czy wątpliwości, to na początku kolejnej lekcji nauczyciel poda wszystkie swoje ewentualne uwagi co do poprzedniej lekcji. Zarówno uczeń jak i nauczyciel mają tydzień na udzielenie odpowiedzi.

Uwaga! Nawet jeśli nie posiadasz własnego egzemplarza Pisma Świętego możesz brać udział w kursie biblijnym. Możesz korzystać z Biblii online lub ściągając do swojego komputera specjalny program, który zawiera trzy tłumaczenia Biblii i wyszukiwarkę.

Aby ściągnąć program Biblia v 1.4 kliknij TUTAJ.

Aby przejść do strony, na której jest Biblia online kliknij TUTAJ.

Warunkiem przejścia do następnej części kursu jest ukończenie poprzedniej. Za ukończenie każdej z części Kursu uczestnik otrzyma nagrodę oraz certyfikat ukończenia.

Zobacz przykładową lekcję.

Poniżej więcej informacji o kursie.

1. Kurs “Boża miłość”

Pierwsza część Kursu Jana to Kurs “Boża miłość” oparty na tekście Ewangelii wg św. Jana i składający się z 4 lekcji. Kolejne lekcje mogą Ci pomóc w nawiązaniu osobistej więzi z Jezusem, a jeśli taką więź już kiedyś nawiązałeś, pomogą Ci ją umocnić oraz pokażą Ci, w jaki sposób możesz dzielić się swoją wiarą z innymi.

Nagrodą za ukończenie kursu jest Nowy Testament (wydanie kieszonkowe). Dodatkowo każdy otrzyma certyfikat (świadectwo), wydane przez Szkołę Biblijną “Agape”.

2. Kurs “Spotkania”

Druga część Kursu Jana to bezpłatny Kurs “Spotkania”. On również opiera się na Ewangelii wg św. Jana i analizuje spotkania Jezusa z różnymi osobami. Składa się z 4 lekcji.

Nagrodą za ukończenie kursu jest książka z rozważaniami biblijnymi na cały rok pt. “Codzienny chleb”. Dodatkowo każdy otrzyma certyfikat (świadectwo), wydane przez Szkołę Biblijną “Agape”.

Warunkiem uczestnictwa w tym kursie jest wcześniejsze ukończenie Kursu “Boża miłość”.

3. Kurs “Pomysły na życie”

Kontynuacją Kursu Jana jest bezpłatny kurs Pomysły na życie.

Kurs Pomysły na życie to cykl 9 lekcji, które wprowadzają nas w tematykę duchowego wzrostu i chrześcijańskiej dojrzałości. Kurs upewnia nas w tym, kim jesteśmy w Bożych oczach, co posiadamy jako chrześcijanie oraz uczy nas kroczenia za Bogiem, w postawie uległości, zaufania i miłości. Jeśli jesteś początkującym chrześcijaninem, poznasz sposoby uczynienia swojego życia duchowo owocującym. Jeśli już jesteś dojrzałym, owocującym chrześcijaninem, będziesz mógł odświeżyć swój kontakt z Bogiem oraz przypomnieć sobie podstawowe wiadomości o kroczeniu za Jezusem, a także nauczysz się, jak prowadzić innych chrześcijan do duchowej pełni.

Nagrodą za ukończenie kursu jest multimedialna płyta CD (wywiady ze studentami; teledyski; filmiki; interaktywna prezentacja). Dodatkowo każdy otrzyma certyfikat (świadectwo), wydane przez Szkołę Biblijną “Agape”.

Warunkiem uczestnictwa w tym kursie jest wcześniejsze ukończenie Kursu Spotkania.

4. Kurs Zwycięstwa

Bezpłatny Kurs Zwycięstwa uczy żyć wg nowych wartości, koncentrować się na nowych priorytetach, stawać się bardziej radosnym chrześcijaninem, doświadczać Bożej mocy do przemiany życia, prowadzić owocną służbę, być umacnianym przez Ducha Świętego oraz zwyciężać zniechęcenie.

Kurs Zwycięstwa to 3 – etapowy cykl (7 + 8 + 7 lekcji), który wprowadza nas w tematykę chodzenia ścieżką prawdziwego, chrześcijańskiego zwycięstwa. Kurs uczy życia, posiadającego cel i przynoszącego owoce.

Nagrodą za ukończenie kursu jest płyta CD z muzyką chrześcijańską. Dodatkowo każdy otrzyma certyfikat (świadectwo), wydany przez Szkołę Biblijną “Agape”.

Warunkiem uczestnictwa w tym kursie jest wcześniejsze ukończenie Kursu “Pomysły na życie”

5. Kurs Wzrostu

Bezpłatny Kurs Wzrostu pomaga odkryć prawdziwy cel modlitwy, uczy, jak otrzymać odpowiedź na modlitwę, jak studiować Biblię bardziej efektywnie i korzystać z mocy Bożego Słowa, w jaki sposób uwolnić moc do świadczenia innym o Jezusie oraz jak stosować Boże Słowo, dzieląc się swoją wiarą.

Kurs Wzrostu to 3 – etapowy cykl (7 + 8 + 7 lekcji), który wprowadza nas szczegółowo w tematykę modlitwy, studium biblijnego oraz świadczenia o Jezusie.

Nagrodą za ukończenie kursu jest film Jezus na DVD lub VCD. Dodatkowo każdy otrzyma certyfikat (świadectwo), wydany przez Szkołę Biblijną “Agape”.

Warunkiem uczestnictwa w tym kursie jest wcześniejsze ukończenie Kursu Zwycięstwa.

6. Kurs Poznania

Bezpłatny Kurs Poznania pomaga odkryć:

- czym jest posłuszeństwo,

- jak być posłusznym Bogu,

- jak odnaleźć bezpieczeństwo w relacji z Bogiem,

- jak żyć na co dzień w Bożej łasce,

- jak uwolnić się od lęku przed opinią innych,

- jak ufać Bogu w dziedzinie finansów,

- jak dzielić się Bożymi darami,

- szeroki obraz Bożego działania w czasach Starego Testamentu,

- Bożą zasadę obietnicy i błogosławieństwa,

- prawdziwy cel istnienia Prawa,

- to, jak istotna jest dla nas Boża łaska i przebaczenie,- Boży plan odkupienia,- istotę Ewangelii,

- prawdziwy Boży cel dla Twojego życia.

Kurs Poznania to 4 – etapowy cykl (7 + 9 + 9 + 10 lekcji), który wprowadza nas szczegółowo w tematykę posłuszeństwa, dzielenia się Bożymi darami, a także odkrywa panoramę Starego i Nowego Testamentu.

Nagrodą za ukończenie kursu jest cała Biblia (Starego i Nowego Testamentu) w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia (wydanie V). Dodatkowo każdy otrzyma dyplom ukończenia całego Kursu Jana, wydany przez Szkołę Biblijną “Agape”.

Warunkiem uczestnictwa w tym kursie jest wcześniejsze ukończenie Kursu Wzrostu.

ZGŁOSZENIE NA KURS JANA