Kazania

Tutaj link do strony, gdzie można odsłuchać moje kazania wygłaszane w  Parafii Miłości Bożej, gdzie służę jako pastor.

Okres Adwentu
Okres Bożego Narodzenia
Okres Epifanii
Okres Pasyjny
Okres Wielkanocy
 …
Okres po Zesłaniu Ducha Świętego
Kazania dla dzieci wg. lekcjonarza Kościoła Rzymskokatolickiego publikowane w Miesięczniku Homiletycznym “Biblioteka Kaznodziejska”
  • Czuwanie i czekanie I Niedziela Adwentu Rok A  Iz 2,1-5; Ps 122,1-2.4-5.6-7.8-9; Rz 13,11-14; Mt 24,37-44
Kazania świąteczne
Kazania okolicznościowe i różne
Studium biblijne