Archiwum kategorii ‘Teologia na rozdrożu’

Wiara w ujęciu książki „Credo” Hansa Künga

„Rozmiłowany w swym Kościele nieustraszony krytyk” to określenie A. Skowronka w trafny sposób charakteryzuje wybitnego teologa katolickiego, jakim jest Hans Küng. Na współczesnej scenie teologicznej osoba Hansa Künga należy do ważnych przedstawicieli myśli katolickiej oraz, co warto wspomnieć, myśli ekumenicznej. Jest autorem kilkudziesięciu książek z zakresu eklezjologii, doktryny usprawiedliwienia, etyki seksualnej i problemów ekumenizmu. Jego [...]

Saturday, 5 December 2009

This site is protected with Urban Giraffe's plugin 'HTML Purified' and Edward Z. Yang's Powered by HTML Purifier. 2921 items have been purified.