Kazanie na Święto Żniwno-Dziękczynne

I Czyt. Jl 2,21-27 II Czyt. 1 Tm 2,1-7 Ewangelia Mt 6,25-33 (rok B)

gierzwaldMoi Drodzy, Nasze dzisiejsze nabożeństwo ma szczególny charakter. Jest to nabożeństwo żniwno-dziękczynne, na którym nie tylko dziękujemy Bogu za plony, ale ogólnie za Jego troskę o nas. Dzisiejsza Ewangelia tak jak słyszeliśmy przypomina nam prawdę o Bożej trosce o nasze życie. Słyszmy w niej, że Bogu zależy na naszym życiu, że troszczy się o nas i nasze potrzeby. Jak mówi Jezus: Wasz Ojciec w niebie wie, że potrzebujecie jedzenia, ubrania, domu i pracy. I On zatroszczy się o to.

Ale moi drodzy poprzez dzisiejszą Ewangelię Jezus kieruję do nas przede wszystkim słowa pokoju i obietnicę wsparcia dla naszego codziennego trudu w zdobywaniu środków do życia. Nasz Zbawiciel wie jak nurtujące może być nasze zatroskanie i obawa o życie, o nasze potrzeby jedzenia, pracy, domu, bezpieczeństwa socjalnego. Nasze obawy i troska o byt mogą nieraz zniszczyć życie, siejąc w naszych sercach zbyt wiele niepokoju, co owocuje brakiem ufności w Bożą opiekę, i dalej może spowodować, że nasze życie będziemy układać głównie na zabieganiu o przysłowiowy pokarm i ubranie. Szukając wszelkich sposobów na ich zaspokojenie, a czasem nawet uciekać do nieuczciwych, grzesznych metod zdobywania środków do życia. Nasze życie bowiem choć zależne od naszej pracy i postawy, zleży również od innych czynników: od pogody, która daje dobre plony, od pracodawcy, który daje pracę, od szkoły, dzięki której zdobywamy wykształcenie i umiejętności potrzebne do późniejszego życia… Wiemy, że sami nie jesteśmy w stanie całkowicie zaspokoić potrzeb swoich i naszych rodzin. Zależymy od pogody, sytuacji na rynku pracy, dostępności edukacji… To budzi w nas niepokój, ale i to wyzwala w nas nasze siły i determinację do zdobywania środków do życia.

Czytaj dalej