Archiwum kategorii ‘Święto Epifanii’

“Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na wschodzie…” (Mt 2,2) – kazanie na Święto Epifanii

Rok A  Iz 60,1-6; Ef 3,1-12; Mt 2,1-12  Ps 100 lub Pieśń Kościoła Jezus Chrystus w Ewangelii Jana mówi o sobie: Ja jestem Światłością, a kto za mną idzie, drogę znajdzie i nie pójdzie w ciemność. Dzisiejsze święto odsyła nas do tego Światła. W ewangelii czytamy o Magach/Mędrcach ze Wschodu, którzy szukają Zbawiciela (Mesjasza) podążając [...]

Saturday, 15 January 2011

This site is protected with Urban Giraffe's plugin 'HTML Purified' and Edward Z. Yang's Powered by HTML Purifier. 2921 items have been purified.