Archiwum kategorii ‘Studium biblijne’

Czy istnieje powiązanie pomiędzy pobożnością a wysłuchiwaniem naszych modlitw? – studium biblijne fragmentu Łk 1,5-25

I. Informacje ułatwiające interpretację: Werset 1,5: Zachariasz wyruszył do Jerozolimy w celu wykonania zadań w świątyni. Dwadzieścia cztery „oddziały” lub „zmiany” kapłańskie pełniły na przemian służbę w świątyni. Liczba kapłanów i lewitów (być może było ich wówczas 18 000) znacznie przekraczała potrzeby związane z pełnieniem poszczególnych funkcji w świątyni, wybierano ich więc do określonych zadań [...]

Thursday, 10 December 2009

Zjednoczeni z Bogiem

1. Interpretacja Ewangelii Jana 15,1-17 (informacje ułatwiające rozumienie tekstu)[1] Opowieść o krzewie winnym mówi, jak zamieszkiwanie Boga w człowieku przemienia nasze ciało i duszę. Ów symbol uzmysławia nam, jak człowiek, jego wnętrze, przemienia się i użyźnia dzięki zjednoczeniu z Bogiem. W Starym Testamencie krzew winny symbolizuje lud Izraela (por. Iz 5,1-7, Jr 2,21). Jezus nazywa [...]

Saturday, 5 December 2009