Archiwum kategorii ‘Przykazanie miłości’

„Bóg tak wszechmogący, że prosi o miłość” – refleksje nad miłością do Boga inspirowane modlitwą Shema Izrael

Modlitwę Shema Israel (Słuchaj, Izraelu!) zapisaną w V Księgi Mojżeszowej 6,4-9 można określić jako streszczenie całej Tory, czyli Prawa jakie Bóg dał Izraelowi. Prawo do takiego sposobu myślenia dał nam Pan Jezus Chrystus, który na pytanie: „Które jest pierwsze za wszystkich przykazań?”(Mk 12,28) w odpowiedzi zacytował słowa modlitwy Shema Israel, którą każdy Żyd wypowiadał dwa [...]

Saturday, 5 December 2009

This site is protected with Urban Giraffe's plugin 'HTML Purified' and Edward Z. Yang's Powered by HTML Purifier. 2921 items have been purified.