Archiwum kategorii ‘Łaska Boża’

Ja jestem chlebem żywota…

XI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Rok „B” I Czyt. 1 Krl 2,10-12; 3,2-14   II Czyt. Ef 5,15-20  Ewangelia J 6,51-58 Moi Drodzy dzisiejsza Ewangelia mówi nam, że w człowieku jest jakiś głód i pragnienie. Ten głód i to pragnienie nie dotyczy tylko naszych potrzeb fizycznego pokarmu i napoju, ale sięga znacznie głębiej, do samego [...]

Saturday, 5 December 2009

„Bóg szukający człowieka” – o metodystycznej teologii łaski

Główny akcent teologii metodystycznej spoczywa na temacie Bożej łaski[i]. Taki sposób uprawiania refleksji nad wiarą i jej praktyką we współczesnym Kościele Ewangelicko-Metodystycznym ma swoje źródło w wyborach założyciela naszego Kościoła, ks. Jana Wesleya. Wesley bowiem nie tworzył żadnych nowych doktryn, „ale bazując na dawno uznanych chrześcijańskich dogmatach ponownie upowszechnił, szczególnie wśród prostego ludu, znaczenie takich [...]

Saturday, 5 December 2009