Archiwum kategorii ‘Ks. Jan Wesley’

Pojęcie Kościoła u ks. Jana Wesleya

Od ecclesiola in ecclesia do ecclesia vera [1] Głównym miejscem teologicznym ks. Jan Wesleya była teologia anglikańska, która nie tylko określiła horyzont jego poszukiwań, ale również dostarczyła mu narzędzi do tzw. roboty teologicznej (metodologia mówienia i myślenia o chrześcijańskiej wierze i jej praktyce)[2]. Tym jednak, co wyraźnie różniło metodyzm od anglikanizmu było podejście jego założyciela [...]

Saturday, 5 December 2009