Archiwum kategorii ‘Kazania’

Na pustyni prostujcie drogę Pańską

 Iz 42,1-9; Rz 15,4-13; Mt 3,1-12 W dzisiejszej ewangelii udajemy się z prorokiem Janem na pustynię, miejsce ekstremalnie trudne do życia, miejsce wyciszenia. I miejsce, które jak wierzyli starożytni mieszkańcy Palestyny jest zamieszkane przez złe duchy. Właśnie tam, gdzie trudno o przeżycie, gdzie człowiek spotyka się namacalnie z własnymi lękami i ograniczeniami, właśnie tam należy [...]

Thursday, 12 December 2013

O wdzięczności

Na pewno znacie takie powiedzenie: „Jak trwoga to do Boga”. Jak myślicie co ono oznacza? O co chodzi w tym powiedzeniu? (Ksiądz pyta dzieci i podsumowuje odpowiedzi). To powiedzenie podkreśla, że najczęściej pamiętamy o Panu Bogu w trudnych i ciężkich chwilach naszego życia. Na przykład wtedy gdy chorujemy my albo ktoś z naszych bliskich, wtedy [...]

Monday, 21 October 2013

This site is protected with Urban Giraffe's plugin 'HTML Purified' and Edward Z. Yang's Powered by HTML Purifier. 2914 items have been purified.