Archiwum kategorii ‘Kazania ślubne’

Wytrwajcie w miłości mojej! Jn 15,9

ST Ekl 4,9-12; NT 1 Kor 13,1-13; Ewangelia J 15,1-12 Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o głębokiej więzi jaką my, chrześcijanie, mamy z Chrystusem. Jezus jak słyszeliśmy jest winnym krzewem, a my Jego latoroślami. Dzięki odżywczym sokom krzewu jest możliwe nasze owocowanie czyli chrześcijańskie życie, a mówiąc najprościej: miłość. Miłość, która jak uczy nas Apostoł Paweł, [...]

Thursday, 30 September 2010

This site is protected with Urban Giraffe's plugin 'HTML Purified' and Edward Z. Yang's Powered by HTML Purifier. 2921 items have been purified.