Archiwum kategorii ‘Kazania do odsłuchania’

Aby wszyscy byli jedno…

Klikając tutaj można ściągnąć plik poniższego kazania do odsłuchania. Umiłowani w Chrystusie! Doświadczenie wieków mówi o tym, iż nie jest rzeczą łatwą pogodzić ze sobą inność i wspólnotę. Pojęcia te wydają się wręcz wzajemnie wykluczać. Inność odbierana jest często jako zagrożenie. Takiej postawie sprzyja cała nasza zachodnia kultura, nacechowana indywidualizmem, gdzie najważniejszymi wartościami jest dobro [...]

Saturday, 5 December 2009