Archiwum kategorii ‘Jezus Król’

O królestwie Pana Jezusa – kazanie dla dzieci

Wielu z was pamięta pewnie czytane przez rodziców bajki, które często zaczynały się zdaniem: „za siedmioma górami, siedmioma rzekami było królestwo, w którym mieszkał król w swoim pięknym zamku”. O królach, królowych, książętach i księżniczkach najwięcej dowiadujemy się z bajek i baśni. Królowie w dawnych czasach rządzili swoimi królestwami. A jak jest dzisiaj? W obecnych [...]

Wednesday, 12 December 2012

Niedziela Panowania Chrystusa Króla

Rok B I Czyt. Dn 5,18-30 II Czyt. Ap 1, 4b-8 Ewangelia J 18, 33-37 Drodzy! Dzisiejszej niedzieli w szczególny sposób czcimy i wyznajemy Jezusa jako Króla, o którym księga Apokalipsy mówi, że jest Królem królów i Panem panów (19,16). O tym jak bardzo ważnym jest panowanie Jezusa w naszym życiu świadczy Modlitwa Pańska, gdzie [...]

Sunday, 6 December 2009