Archiwum kategorii ‘Jan Chrzciciel’

Na pustyni prostujcie drogę Pańską

 Iz 42,1-9; Rz 15,4-13; Mt 3,1-12 W dzisiejszej ewangelii udajemy się z prorokiem Janem na pustynię, miejsce ekstremalnie trudne do życia, miejsce wyciszenia. I miejsce, które jak wierzyli starożytni mieszkańcy Palestyny jest zamieszkane przez złe duchy. Właśnie tam, gdzie trudno o przeżycie, gdzie człowiek spotyka się namacalnie z własnymi lękami i ograniczeniami, właśnie tam należy [...]

Thursday, 12 December 2013

This site is protected with Urban Giraffe's plugin 'HTML Purified' and Edward Z. Yang's Powered by HTML Purifier. 2914 items have been purified.