Archiwum kategorii ‘Franz Rosenzweig’

Znaczenie Innego w myśleniu filozoficznym na przykładzie „dialogiki” Franza Rosenzweiga

Artykuł ukazał się w: Tolerancja i edukacja, [red.] M. Patalon, Gdańsk 2008 Artykuł Kim jest dla mnie drugi człowiek? Jaką wartością jest Ty dla Ja? Jak rozumieć dialog i jaka jest jego funkcja w myśleniu filozoficznym? Jak odnosić się do Innego, nie tyle w znaczeniu drugiego człowieka, ale i innej kultury, religii? Jaką rolę w [...]

Saturday, 5 December 2009

This site is protected with Urban Giraffe's plugin 'HTML Purified' and Edward Z. Yang's Powered by HTML Purifier. 2921 items have been purified.