Znaczenie Innego w myśleniu filozoficznym na przykładzie „dialogiki” Franza Rosenzweiga

trzy-kolory

Artykuł ukazał się w: Tolerancja i edukacja, [red.] M. Patalon, Gdańsk 2008

Artykuł

Kim jest dla mnie drugi człowiek? Jaką wartością jest Ty dla Ja? Jak rozumieć dialog i jaka jest jego funkcja w myśleniu filozoficznym? Jak odnosić się do Innego, nie tyle w znaczeniu drugiego człowieka, ale i innej kultury, religii? Jaką rolę w myśleniu filozoficznym odgrywa różnica? Czy jest możliwe pojednanie religijnej inspiracji z racjonalnością myślenia filozoficznego? W tych pytaniach zawierają się główne kierunki poszukiwań filozofii dialogu, dla której fenomen dialogu jest swoistym „miejscem źródłowym” dla myślenia filozoficznego. Spróbujmy więc zaprezentować myśl dialogiczną, by później przedstawić bardziej szczegółowo jej wybitnego przedstawiciela Franza Rosenzweiga, którego filozofa zdaje się być szczególnie aktualną w dzisiejszych czasach, cechujących się z jednej strony zaawansowanym dialogiem ekumenicznym, ale z drugiej nasilającymi się zjawiskami nacjonalizmu, ksenofobii i wynikającego z nich terroryzmu.

Czytaj dalej