Archiwum kategorii ‘Filozofia dramatu’

Pochwała pluralizmu na przykładzie filozofii Ks. Józefa Tischnera – implikacje wychowawcze

Józef Tischner wypowiadając się na temat filozofii wychowania tak pisał: „Mamy przed sobą dwie drogi wychowania do stania się człowiekiem.Jedna to droga sokratejska, która wiedzie przez myślenie.[1]Druga to droga góralsko-heglowska, która wiedzie poprzez chętke do strzylanio. W pierwszym przypadku wychowawca jest jak lekarz-położnik, który pomaga przy porodzie. Kim jest w drugim przypadku? Powiem tylko tyle: [...]

Saturday, 5 December 2009

Bóg i człowiek w „filozofii dramatu” ks. Józefa Tischnera

Streszczenie Artykuł omawia relację Boga z człowiekiem w filozofii dramatu Józefa Tischnera. (1) W pierwszym punkcie pokazuję jak i na podstawie czego Tischner łączy myślenie religijne z myśleniem filozoficznym. (2) Następnie omawiam więź człowiekiem z Bogiem, jako podstawowy horyzont dla ludzkiej egzystencji (relacji człowieka z innymi ludźmi i ze światem). (3) W trzecim punkcie opisuję [...]

Saturday, 5 December 2009

This site is protected with Urban Giraffe's plugin 'HTML Purified' and Edward Z. Yang's Powered by HTML Purifier. 2914 items have been purified.