Archiwum kategorii ‘Ewangelizacja’

Dobra Nowina o Królestwie Niebieskim – refleksja nad Ewangelią Mateusza

Mateuszowa Ewangelia w swej wymowie bardzo wyraźnie w kontekście innych synoptyków przedstawia Jezusa jako Mesjasza, wypełniającego proroctwa Staro Testamentowe o nadejściu Królestwa Bożego (np. 1,22; 2,15; 4,14; 17,23; 21,4: 27,9). Stąd w narracji Mateusza znajdujemy wiele odniesień do Jezusa, w którym spełniają się proroctwa. Główną treścią Ewangelii jest idea Królestwa Niebieskiego[1], otwierającego się wraz z [...]

Saturday, 5 December 2009

This site is protected with Urban Giraffe's plugin 'HTML Purified' and Edward Z. Yang's Powered by HTML Purifier. 2921 items have been purified.