Archiwum kategorii ‘Boża Sprawiedliwość’

Starotestamentowa idea sprawiedliwości i jej kontynuacja w listach Apostoła Pawła. Część II-Idea sprawiedliwości w listach Pawła

I. IDEA SPRAWIEDLIWOŚCI W LISTACH PAWŁA Głównym miejscem teologicznym Apostoła Pawła był judaizm, który dostarczył mu narzędzi do tzw. roboty teologicznej, czyli mówieni i myślenia o Bogu w świetle wydarzenia Jezusa Chrystusa. Idea sprawiedliwość w listach Apostoła Pawła jest umiejscowiona na horyzoncie Starego Testamentu. Sprawiedliwość była więc utożsamiano z Bogiem, Jego panowaniem i Jego Przymierzem, [...]

Saturday, 5 December 2009

Starotestamentowa idea sprawiedliwości i jej kontynuacja w listach apostoła Pawła. Część I – idea sprawiedliwości w ST

Tematem niniejszego artykułu jest „Starotestamentowa idea sprawiedliwości i jej kontynuacja w listach Apostoła Pawła”. Tak sformułowany temat zakłada już jakąś wzajemność między starotestamentowym a Pawłowym ujęciem sprawiedliwości. Dlatego moje analizy skupią się na pokazaniu ich wspólnych obszarów z szczególnym uwzględnieniem sposobu rozwinięcia intuicji Starego Testamentu przez Apostoła Pawła. Co oznacza postawienie sobie następujących pytań: Na [...]

Saturday, 5 December 2009